Miljøpolitik for Nordcoll A/S

Virksomheden producerer og emballerer kemisk-tekniske produkter, både baseret på eget og på kunders udviklingsarbejde.

Da kemikalier og produkter blandet heraf, kan forårsage omfattende skader på mennesker og miljø, arbejder virksomheden på, at produktion og produkter løbende forbedres i retning af hensyntagen til medarbejderes, kunders og samfundets krav og forventninger til miljøvenlighed, samt at håndtering og transport af produkter sker ifølge gældende regler.

  • Virksomheden vil løbende søge at reducere miljøpåvirkningen på mennesker og miljø og sikre at myndighedskrav overholdes. Virksomheden rapporterer årligt om forbrug og affald fra nøgleråvarer samt særligt farlige stoffer til tilsynsmyndighederne.
  • Virksomheden sikrer, at medarbejderne uddannes, så de er i stand til at varetage de opgaver, de tildeles.
  • Virksomheden vurderer løbende processer med henblik på at reducere miljøpåvirkninger og energiforbrug i samarbejde med medarbejderne samt myndigheder.
  • Virksomheden stræber efter at opretholde en energi- og ressourceeffektiv produktion, og arbejder løbende på at reducere energiforbrug og spild, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.
  • Virksomheden leverer alle nødvendige oplysninger om de producerede produkter samt forhold ved produktionen til medarbejdere og kunder, så det sikres, at håndtering og brug sker på et dokumenteret grundlag og ifølge krav fra myndigheder.
  • Virksomheden deltager via sit medlemskab af Foreningen for Danmarks Farve- og Limindustri med at sikre at regler for branchekodeks og konkurrence overholdes.

Direktionen er ansvarlig for formidling og opdatering af virksomhedens miljøpolitik.